Modlitwy


Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało. Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. […]

Modlitwa o dary Ducha Świętego


O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. […]

Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny


Błogosławiona, którą wyniósł przedziwny blask dziewictwa. Jej imię lśni na wieki! Błogosławiona, bo przez Nią rodzina Adama została odnowiona, a wyrzuceni z domu Ojca znów powstali… Błogosławiona, bo w Jej małym łonie zamieszkał Wielki, co napełnia niebiosa, a one Go ogarnąć nie mogą! Błogosławiona, bo powiła Przedwiecznego, który zrodził Adama, […]

BłogosławionaBądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto uboga i pokorna, błogosławiona przez Najwyższego! Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów, przyłączamy się do Twojego hymnu chwały, by sławić miłosierdzie Pana, by głosić nadejście Królestwa i całkowite wyzwolenie człowieka. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pokorna Służebnico Pańska, pełna chwały Matko Chrystusa! Panno wierna, święty Przybytku Słowa, naucz nas […]

Ave Maria


O Królowo nieba i ziemi, o Matko Pana wszechświata, o Maryjo, Istoto największa, najwznioślejsza, najmiłościwsza! Prawdą jest, ze wielu ludzi Cię nie zna i nie miłuje; lecz przecież jest tyle milionów aniołów i wybranych w niebie, którzy Cię miłują i wiecznie wysławiają. A nawet na tej ziemi tyle dusz szczęśliwych […]

Modlitwa św. Alfonsa Liguori


Kim jesteś, o Pani? Kim jesteś, o Niepokalana? Nie mogę zgłębić, co to jest – być stworzeniem Bożym. Już przechodzi me siły zrozumieć, co znaczy – być przybranym dzieckiem Bożym. A Ty, o Niepokalana, kim jesteś? Nie tylko stworzeniem, nie tylko dzieckiem przybranym, ale Matką Bożą i to nie przybraną […]

Modlitwa Pochwalna św. Maksymiliana Marii KolbegoJak znaleźć poszukiwany kościół? Na klawiaturze wciśnij kombinację klawiszy CTRL + F, a następnie wpisz interesującą Cię parafię i wciśnij ENTER. Zauważyłeś błąd? Pisz: krucjata@bractworozancowe.pl Msze święte w Lublinie. Godziny mszy świętych w lubelskich parafiach Parafia bł. Biskupa Władysława Gorala.  ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28b Msze w niedziele: 7.30; 9.00; 10.30; […]

Msze święte w Lublinie. Godziny mszy świętych w Lublinie.


Bogurodzico Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba. Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga – Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania […]

Modlitwa Jubileuszowa na 300-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej


O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie […]

Modlitwa FatimskaPozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upa­damy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie – zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą […]

Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej