Hymn świętego Pawła


Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym  na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,  abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.  Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,  według postanowienia swej woli,  ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew –
odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów,
aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego,
który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.
On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.

List do Efezjan 1, 3-14

Polski Modlitewnik, Wyd. św. Filipa Apostoła, Częstochowa 2017, Imprimatur: Abp. Wacław Depo