Modlitwy


Dobry Boże, w imię Twoje budzę się i z łóżka wstaję, Tobie najpierw dzięki moje, Tobie cześć i chwałę daję. Ze snu powstaję, o Jezu, za noc spokojną dziękuję! O dzień Cię proszę szczęśliwy i dobrym być obiecuję. Strzeż mnie, Stróżu mój, Aniele, strzeż mnie, Matko, Boga mego, bym dziś […]

Modlitwy poranne dla dzieci


Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie, Już z rana wznoszę me serce do Ciebie. Tyś mnie zachował od złego tej nocy, Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy. Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy, Oddal ode mnie szatańskie pokusy. Niech myśli, słowa i czyny dnia tego Wciąż głoszą chwałę […]

Modlitwy poranne


Wieczny Twórco, co swą mocą Dzień sprawujesz z ciemną nocą. Ty, chcąc nam ulżyć tęskności, Prowadzisz czas w odmienności Już się stróż nocny ozywa, Co piejąc dzień obwoływa; Kaganiec podróżnych gości, Rozdzielca nocnych ciemności Przezeń Lucyfer wzbudzony Oświeca niebieskie domy; Zbójce z usadek pierzchają, Skoro głos ten poczuwają. Ten morskie […]

Hymn porannyAch, żałuję za me złości, Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu! Polski Modlitewnik, Wyd. św. Filipa Apostoła, Częstochowa 2017, Imprimatur: Abp. Wacław Depo

Akt żalu


Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone. A jako samego siebie, Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Akt miłości


Ufam Tobie,boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie. Polski Modlitewnik, Wyd. św. Filipa Apostoła, Częstochowa 2017, Imprimatur: Abp. Wacław Depo

Akt nadziejiWierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy Wierzę w coś Objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Polski Modlitewnik, Wyd. św. Filipa Apostoła, Częstochowa 2017, Imprimatur: Abp. Wacław Depo

Akt wiary


Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Polski Modlitewnik, Wyd. św. Filipa Apostoła, Częstochowa 2017, Imprimatur: Abp. Wacław Depo

Aniele Boży, stróżu mój.


Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów Niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go […]

Modlitwy do św. Michała ArchaniołaWierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga […]

Wyznanie wiary – Skład Apostolski